Świadczenia rodzinne - akty prawne

Świadczenia rodzinne przyznawane są na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114),
  2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2011r. Nr 298 poz. 1769)          
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009r. Nr 129 poz. 1058.)
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234)
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne 
  6. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548)
Załączniki:
Pobierz plik (RMPiPS_w_sprawie_sposobu_i_trybu_postepowania_w_sprawach_o_swiadczenia_rodzinne.)RMPiPS_w_sprawie_sposobu_i_trybu_postepowania_w_sprawach_o_swiadczenia_rodzinne.
Pobierz plik (rmps_w_sprawie_dochodu.doc)Rozporządznie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny
Pobierz plik (RMZ_w_sprwie_opieki_nad_kobieta_w_ciazy.pdf)Rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży
Pobierz plik (rozp_w sprawie_sposobu_i_trybu_o sw_rodz.pdf)rozp_w sprawie_sposobu_i_trybu_o sw_rodz.pdf
Pobierz plik (Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz)Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
Pobierz plik (ustawa_o_swiadczeniach_rodzinnych.rtf)Ustawa o świadczeniach rodzinnych, Dz.U. 2015 poz. 114