Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Kadra OPS w Obrazowie

 
Stanowisko: Dane personalne
pracownika:
Kontakt:
Kierownik OPS w Obrazowie Anna Biernat 15 836 51 50 w. 24 kierownik@vp.pl
Pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Paulina Sędrowicz

Anna Pietrasiak

15 836 51 50 wew. 22
Pracownik sekcji świadczeń wychowawczych Ewa Sygnet 15 836 51 50 wew. 26
Pracownicy socjalni

Ewa Statuch

Marta Paciura

Joanna Kołacz

Anna Koszelak-Adamczak

15 836 51 50 wew.21
Opiekunka specjalistyczna Barbara Dynkowska  
 
Kierownik przyjmuje skargi i wnioski od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie pod adresem Obrazów 121, 27-641 Obrazów.
Jesteś tutaj: Start START Kadra